Hvad er TV inspektion?

TV inspektion er en inspektion af en kloak eller septiktank for blokeringer og skader ved hjælp af et særligt kamera. Denne inspektion er også kendt som en inspektion med kloakkamera eller en inspektion med afløbskamera.

TV inspektion er vigtig, fordi den kan hjælpe med at identificere potentielle problemer med en kloak eller septiktank, før de bliver alvorlige. Ved at identificere problemerne tidligt kan tv inspektion være med til at forhindre dyre reparationer og reducere risikoen for spildevandsudslip og anden miljøforurening

TV inspektion udføres typisk af en kvalificeret fagmand som f.eks. en blikkenslager eller en entreprenør af septiktanke. Processen indebærer normalt, at der indsættes et fleksibelt kamera i kloakledningen eller septiktanken gennem et adgangspunkt som f.eks. en rensningsudtag. Kameraet bruges derefter til at inspicere kloakledningens eller septiktankens indre for blokeringer, skader og andre potentielle problemer

Når inspektionen er er afsluttet, fjernes kameraet, og adgangspunktet forsegles. Optagelserne fra inspektionen gennemgås typisk af den kvalificerede fagmand for at identificere eventuelle problemer. Hvis der identificeres problemer, udarbejder den kvalificerede fagmand en rapport med anbefalinger om reparationer eller andre afhjælpende foranstaltninger

TV inspektion er en ikke invasiv måde at inspicere en kloak eller septiktank på og kan være med til at undgå dyre reparationer. Denne type inspektion udføres typisk årligt eller efter behov, hvis der er tegn på et problem.

Kan man få brug for TV-inspektion på Sjælland?

Ja, det er meget sandsynligt, at du på Sjælland kan få brug for TV inspektion på Sjælland. Tv inspektion Sjælland foregår på præcis samme måde, som andre steder i landet. Du skal derfor ikke tænke, at tv inspektion Sjælland er en særlig hændelse, da det som sagt findes i hele landet. Der er mange fordele ved TV inspektion på Sjælland, da det kan klargøre problemet i kloaken, så du kan få brugt med problemet og ro i sindet.

Ulemper ved TV inspektion

TV-inspektion kan være en dyr service, afhængigt af det firma, du hyrer, og hvor alvorligt tilstoppet eller problemet er.

TV-inspektion er muligvis ikke i stand til at identificere alle problemer med din kloakledning eller septiktank. Hvis der f.eks. er en lille revne eller lækage i kloakledningen, er den måske ikke stor nok til, at kameraet kan opdage den. I disse tilfælde kan det være nødvendigt med en anden type inspektion som f.eks. hydro jetting.

Ved hydro jetting anvendes højtryksvand til at rense kloakledningen. Denne proces kan fjerne årelangt ophobet snavs, herunder trærødder, fedt og sediment. Hydro jetting er generelt mere effektivt end TV-inspektion til at rense en kloakledning.