Hvad er en psykoterapeut?

I dette blogindlæg vil vi tale om psykoterapeuter, og hvad de laver. Psykoterapeut er et meget bredt begreb, så du undrer dig måske over, om psykoterapi er det samme som psykoterapi eller blot en type psykoterapi. Du undrer dig måske også over, hvordan du finder en psykolog, der er specialiseret i dit specifikke problem. Vi vil besvare disse spørgsmål og meget mere!

En professionel inden for mental sundhed

Psykoterapi behøver ikke nødvendigvis at være en psykolog, da der findes mange forskellige psykologer, der praktiserer psykoterapi.

En psykoterapeut er en person, der kan hjælpe dig med eventuelle problemer/spørgsmål. Psykoterapi kan eller kan ikke involvere medicin, og det er vigtigt at spørge, hvilken medicin de vil anbefale til dit specifikke problem. To typer terapi, som en psykolog kan praktisere, er:

– Kognitiv adfærdsterapi – hjælper folk med at ændre skadelige tankemønstre og adfærd til sundere adfærd ved at ændre den måde, vi tænker om tingene i vores liv. Den ser også på måder at blive mere bevidst om, hvilke virkninger vores adfærd har på andre omkring os. Kognitiv adfærdsterapi indebærer ofte hjemmeopgaver mellem sessionerne, f.eks. at føre humørdagbog eller at lave øvelser for at ændre vores tanker og følelser.

– Psykodynamisk terapi – denne type terapi handler om at forstå, hvordan tidligere relationer, oplevelser og andre faktorer har formet dit nuværende liv. Psykodynamiske terapeuter fokuserer på udviklingen af en persons identitet gennem hele livet, så det kan være nyttigt for folk, der føler, at de er meget forskellige fra andre, eller folk, der har oplevet traumer i den tidlige barndom, f.eks. omsorgssvigt eller misbrug. Mange psykodynamiske terapier ser på tilbagevendende mønstre, som måske ikke giver mening, når en person tænker tilbage på sit liv (f.eks. at have problemer med at bruge visse ord, men ingen erindring om, at man nogensinde har fået at vide, at man ikke måtte bruge dem). Denne type terapi fokuserer mere på ubevidste processer end på bevidste processer, som Kognitiv adfærdsterapi gør.

Psykoterapi hjælper folk med deres følelser

– Forholdsproblemer – Psykologer kan arbejde på at forbedre forholdet mellem par og familier på en række forskellige måder. De kan fokusere på at forbedre kommunikationsfærdighederne, så familiemedlemmerne kan kommunikere mere effektivt uden at skrige eller skændes. Psykoterapeuter kan også se på, hvordan forældre interagerer med deres børn og forsøge at finde ud af, hvorfor de opfører sig på bestemte måder, når de kommunikerer med deres barn/børn

– Depression – Psykologer bruger psykoterapiteknikker som kognitiv adfærdsterapi til at hjælpe folk med at ændre skadelige tankemønstre og adfærd til sundere adfærd ved at ændre den måde, vi tænker om tingene i vores liv. Det er almindeligt anvendt til behandling af depression, fordi det opfordrer patienterne til at blive opmærksomme på tanker, følelser og adfærd, der kan være årsag til deres depression.